Istorijat DruŠtva oftalmologa kontaktologa Srbije

istorijat-colssDruštvo osnovano kao Društvo kontaktologa Srbije i Crne Gore 02.12.2004. u Beogradu. Predsedavajući Osnivačke skupštine je bio Prim dr Sima Marjanović.

 

- Udruženje pod nazivom Evropsko udruženje oftalmologa kontaktologa upisano je u registar udruženja u Minhenu,gde se nalazi i sediste udruženja ECLSO
- Cilj Društva je da promoviše primenu kontaktnih sočiva, stručno i naučno usavršavanje u oblasti kontaktologije, kao i povezivanje i razmena iskustava među kontaktolozima Evrope
- Prvi ECLSO Kongres je održan u Londonu 1971 na Kraljevskom koledžu hirurga , kojim je predsedavao Montague Ruben (UK) a organizovan je od strane Alana Higgitt , Michael O'Riordan i Michael Wilson .


- 1982 – 83. ustanovljena su 2 nagrade: Fick/Kalt/Müller medalja u čast izuma kontaktnih sočiva od strane tri lekara ( 1886 – 87.). Werner Claas je dizajnirao medalju i prvi put je predstavio 1983. To je najviše priznanje - Društva i predstavlja priznanje za izvanredan rad i unapređenje kontaktologije. Druga nagrada The Kiewiet de Jonge Lectureship. 2010. godine u Varšavi je dodeljena nagrada dr Mihaly Vegh iz Mađarske.
 
- Prva Skupština COLS-a održana je 22. aprila 2005. god. u Beogradu,
- Druga Skupština COLS-a održana je 14. aprila 2006. god. u Beogradu,
- Treća redovna Skupština biće održana u aprilu 2007. god. u Beogradu,
- Društvo je zvanično primljeno u ECLSO na 36. ECLSO Kongresu koji je bio održan od 6-8. oktobra 2006.u Dubrovniku.